Croeso i’r GYM GYM / Welcome to the Welsh Society

What we do/ Beth ni’n ‘neud !

Welcome to the University of Bath Welsh Society’s official SU page! We are keen to welcome everyone interested in Wales as a country, its language, culture and people to join our new and improved society! Born and bred Welsh, wishing to reconnect with your Welsh roots, or simply interested in finding more out about Welsh culture, we would love for you to pop along to one of our socials, events, or days out.

Croeso i’r dudalen swyddogol y Gymdeithas Gymraeg Prifysgol Caerfaddon! Rydym ni’n awyddus i groesawi bawb sydd â diddordeb mewn Cymru fel gwlad, ei hiaith, ei diwylliant a’r bobl i ymuno ein cymdeithas newydd! O eni a magu yng Nghymru, eisiau i ail-gysylltu a’ch gwreiddiau Cymreig neu jyst gyda diddordeb mewn Diwylliant Cymreig – byddem yn caru i chi'n dod i un o’m socials, digwyddiadau neu drips!

Why join us/Pam dylech ymuno ?

 • Feeling of home being with fellow Welshies!
 • Teimlad o adre wyth fod ‘da cyd-Cymry

 

 • Numerous socials, where you can get your hands onto some banging drink deals and discounted entry to clubs on selected nights. 

 

 • Llwyth o nosweithiau allan, lle bydd llawer o fargeinion diodydd a mynediad clwb

 

 • We’re planning on arranging big nights out in Bristol and Bath in collaboration with Bristol Welsh Society!

 

 • Nosweithiau allan ym Mryste, mewn cydweithrediad a’r GYM GYM Prifysgol Bryste

 

 • Our (in)famous red top social during Fresher’s week.

 

 • Ein Noswaith Crys Coch (an)Enwog sy’n digwydd yn ystod wythnos Freshers

 

 • Coming together and showing our support for our country during International Football and Rugby games.

 

 • Dod gyda’n gilydd i gefnogi ein gwlad yn ystod gemau Pêl-droed a Rygbi Rhyngwladol

 

Events/Digwyddiadau

This year’s Welsh society committee are planning on hosting the most jam-packed year for all students! A selection of the events the Welsh Society usually puts on includes:

 • Red Top Social
 • Nights out in Bath and Bristol
 • Our annual tour to see Wales play in the Six Nations

Mae’r tim y GYM GYM yn bwriadu trefnu blwyddyn llawn hwyl a sbri i chi! Bydd rhein yn cynnwys:

 • Noson Crysau Coch
 • Nosweithau allan yng Nghaerfaddon a Bryste
 • Ein trip flynyddol i weld Cymru’n chwarae yn y Chwe Gwlad

Here are the events we have planned for the first half of the year!

Dyma rhai o’r digwyddiadau da ni ‘di trefnu am y flwyddyn !

Date/Dyddiad

Occasion/Achlysur

Location/Lleoliad

24/09/2023

RWC Australia 

 Bath Brew House

13:00
07/10/2023

RWC Georgia

Fresher Red Top Social

Lamb & Lion
West Gate
Saracens Head
Labyrinth

(14/15)/10/2023

RWC QF

Lamb & Lion

15/10/2023

EURO Qualifier Croatia

Tub & Plug

18/11/2023

EURO Qualifier Armenia

Tub & Plug

21/11/2023

EURO Qualifier Turkey

Lamb & Lion

01/12/2023

Christmas Market Social

Westgate
Canon
Saracens Head

03/02/2024

6N Scotland

SU

10/02/2024

6N England

Bath Brewhouse

24/02/2024

6N Ireland

Cork

10/03/2024

6N France

Bath Brewhouse

16/03/2024

6N Italy

Bath Brewhouse

Keep in touch / Cadwch mewn cysylltiad !

Join our Social Media to find out more! Ymunwch ein Cyfryngau Cymdeithasol i wybod mwy!

Instagram: @gymgymbath ( https://www.instagram.com/gymgymbath/ )

Twitter: @WelshSocBath ( https://twitter.com/WelshSocBath )

Cyfrif Facebook Group:  WelshSoc Bath (https://www.facebook.com/WelshSocBath/ )

Email / Ebost : su-welshsoc@bath.ac.uk

 

Our 2023/24 Committee/Ein Pwyllgor am 2023/24

Chair/Cadeirydd – Isobel (io336@bath.ac.uk)

Treasurer/Trysorydd – Abbie (am4223@bath.ac.uk)

Social Secretary/Ysgrifennydd Cymdeithasol – Charlie (cw2563@bath.ac.uk)

Media Secretary/Ysgrifennydd Cyfryngau – Miranda (may26@bath.ac.uk)

Aelod – Taran (ttc32@bath.ac.uk)

Ni'n edrych ymlaen i gwrdd a chi ! We are looking forward to meeting you !

CYMRU AM BYTH


Committee

Chair

General Committee Member

Treasurer