What We Do

We are University of Bath's official WelshSoc! / Ni yw GymGym swyddogol University of Bath! 

Celebrating everything that's great about the better side of the bridge. / Yn dathlu popeth sy'n wych am ochr orau'r bont. 

Join us for regular themed socials, pub quizzes, football and tag rugby matches, moral support during football and rugby games, and our annual Six Nations trip, this year to Dublin in February. / Ymunwch â ni am nosweithiau allan, cwisiau tafarn, gemau pêl-droed a thag rygbi, cefnogaeth moesol yn ystod gemau pêl-droed a rygbi, a'n taith blynyddol i Dulyn ym mis Chwefror.

Facebook: Welsh Soc Bath  

Instagram: @GymGymBath


Committee

Social Secretary

Tour Secretary

Treasurer