Croeso i’r GYM GYM / Welcome to the Welsh Society

What we do/ Beth ni’n ‘neud !

Welcome to the University of Bath Welsh Society’s official SU page! We are keen to welcome everyone interested in Wales as a country, its language, culture and people to join our new and improved society! Born and bred Welsh, wishing to reconnect with your Welsh roots, or simply interested in finding more out about Welsh culture, we would love for you to pop along to one of our socials, events, or days out.

Croeso i’r dudalen swyddogol y Gymdeithas Gymraeg Prifysgol Caerfaddon! Rydym ni’n awyddus i groesawi bawb sydd â diddordeb mewn Cymru fel gwlad, ei hiaith, ei diwylliant a’r bobl i ymuno ein cymdeithas newydd! O eni a magu yng Nghymru, eisiau i ail-gysylltu a’ch gwreiddiau Cymreig neu jyst gyda diddordeb mewn Diwylliant Cymreig – byddem yn caru i chi'n dod i un o’m socials, digwyddiadau neu drips!

Why join us/Pam dylech ymuno ?

 • Feeling of home being with fellow Welshies!
 • Teimlad o adre wyth fod ‘da cyd-Cymry

 

 • Numerous socials, where you can get your hands onto some banging drink deals and discounted entry to clubs on selected nights. 

 

 • Llwyth o nosweithiau allan, lle bydd llawer o fargeinion diodydd a mynediad clwb

 

 • We’re planning on arranging big nights out in Bristol and Bath in collaboration with Bristol Welsh Society!

 

 • Nosweithiau allan ym Mryste, mewn cydweithrediad a’r GYM GYM Prifysgol Bryste

 

 • Our (in)famous red top social during Fresher’s week.

 

 • Ein Noswaith Crys Coch (an)Enwog sy’n digwydd yn ystod wythnos Freshers

 

 • Coming together and showing our support for our country during International Football and Rugby games.

 

 • Dod gyda’n gilydd i gefnogi ein gwlad yn ystod gemau Pêl-droed a Rygbi Rhyngwladol

 

Events/Digwyddiadau

This year’s Welsh society committee are planning on hosting the most jam-packed year for all students! A selection of the events the Welsh Society usually puts on includes:

 • Day trips
 • Nights out in Bath and Bristol
 • Our annual tour to see Wales play in the Six Nations

Mae’r tim y GYM GYM yn bwriadu trefnu blwyddyn llawn hwyl a sbri i chi! Bydd rhein yn cynnwys:

 • Diwrnodau allan
 • Nosweithau allan yng Nghaerfaddon a Bryste
 • Ein trip flynyddol i weld Cymru’n chwarae yn y Chwe Gwlad

Here are the events we have planned for the first half of the year!

Dyma rhai o’r digwyddiadau da ni ‘di trefnu am y flwyddyn !

Date/Dyddiad

Occasion/Achlysur

Location/Lleoliad

16/09/2022

Refresher Sesh

Belushis

22/9/2022

Football Belgium

The Canon -> Latin Loco

7/10/2022

Freshers – red top

Belushi’s

20/10/2022

Bristol and Bath Spa Soc 

 The Canon -> Komedia 

05/11/2022

Rugby New Zealand

Bath Brew House

12/11/2022

Rugby Argentina

Bath Brew House

21/11/2022

Football USA

Lamb & Lion -> Labyrinth

26/11/2022

Rugby Australia

Bath Brew House

29/11/2022

Football England

SU Plug

04/03/2023

6N Ireland

Bath Brew House

09/03/2023

Refresh SU Fair Belushis -> Second Bridge

11/02/2023

6N Edinburgh

Bath Cider House

25/02/2023

6N England

Lamb & Lion

01/03/2023

St. Davids Day

SU Plug & Tub

11/03/2023

6N Italy

Bath Brew House

18/03/2023

6N France

Canon

Keep in touch / Cadwch mewn cysylltiad !

Join our Social Media to find out more! Ymunwch ein Cyfryngau Cymdeithasol i wybod mwy!

Instagram: @gymgymbath ( https://www.instagram.com/gymgymbath/ )

Twitter: @WelshSocBath ( https://twitter.com/WelshSocBath )

Cyfrif Facebook Group:  WelshSoc Bath (https://www.facebook.com/WelshSocBath/ )

Email / Ebost : su-welshsoc@bath.ac.uk

 

Our 2022/23 Committee/Ein Pwyllgor am 2022/23

Chair/Cadeirydd – Taran (ttc32@bath.ac.uk)

Treasurer/Trysorydd – Dylan (dcs56@bath.ac.uk)

Social Secretary/Ysgrifennydd Cymdeithasol – Finlay (frgb20@bath.ac.uk)

Media Secretary/Ysgrifennydd Cyfryngau – Ffion (fmo22@bath.ac.uk)

 

Ni'n edrych ymlaen i gwrdd a chi ! We are looking forward to meeting you !

CYMRU AM BYTH


Committee

Chair

General Committee Member

Treasurer